Jump to content

  • Log In with Google      Sign In   
  • Create Account

Banner advertising on our site currently available from just $5!


1. Learn about the promo. 2. Sign up for GDNet+. 3. Set up your advert!


Community Status Updates


Photo

-=cmaster.matso=-

Zadziwiające jest jak ludzie uwielbiają Śmierć i Zło. Dzisiaj najważniejszym z "Praw Człowieka" jest prawo do czynienia zła...
Mar 04 2012 04:05 AM
PARTNERS