Jump to content

  • Log In with Google      Sign In   
  • Create Account

zXMaDSkiLLzXz

Member Since 26 Apr 2012
Offline Last Active May 16 2012 03:59 PM

Posts I've Made

In Topic: Developer Video Series (Retro Dungeon)

29 April 2012 - 12:36 PM

Norway: REPRESENT!

Bra jobba, kompis. Posted Image

Hehe, yeah I'm from Norway as you can tell.

Tusen takk, kamerat! Posted Image
Er begrenset med spill laging i Norge, men jeg gjør iallefall noe for å forbedre det.


Du gjør det bra. Stå på du.
~MaDSkiLLz

PARTNERS