• Advertisement

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Nån svensk här???

This topic is 6241 days old which is more than the 365 day threshold we allow for new replies. Please post a new topic.

If you intended to correct an error in the post then please contact us.

Recommended Posts

Skulle vilja veta om det finns något bra substitut till "Tricks of the windows game programming gurus" i handeln. (((((((ZULU)))))))

Share this post


Link to post
Share on other sites
Advertisement
Guest Anonymous Poster
Nej, men det finns gott om substitut till Windows-programmering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anonymous Poster
TOTWPG tar dig långt vad gäller att komma igång med DirectX osv. resten kan man lära sig själv när man väl kommit igång.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Varför frågar du på svenska? Du lär nog inte hitta någon bättre bok på svenska, så varför inte fråga på engelska? Men jag gissar att du redan vet svaret, det finns ingen ersättare. Om du vill ha en mera lättförståelig bok kan du möjligtvis köpa "Windows game programming for dummies", men jag tycker inte att TOTWPG är krånglig. Mera och nyare information måste du söka i directx sdk och olika tutorials på nätet.

I hope this is the last time you ask a question in swedish here. Please write in english in this forum if you want more answers to you questions!

The funniest thing is, that if you see someone write in some other language than english in an english forum, then it''s almost always a swede. Fortunately I''m not from Sweden

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og så kan vi så spørge os selv, hvorfor vi byggede en bro til sverige......

Share this post


Link to post
Share on other sites
Finns lite svenska tutorials på www.planetzeus.net som nog kan få igång dig.

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Advertisement