Jump to content
  • Advertisement

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

ykhayali

Dutch people needed.

This topic is 6112 days old which is more than the 365 day threshold we allow for new replies. Please post a new topic.

If you intended to correct an error in the post then please contact us.

Recommended Posts

The following is in dutch and is intended for resisdents of the Netherlands. Ben op zoek naar serieuze mensen die een gamedemo willen maken. Ik zal eerlijk zijn, je verdient nu momenteel niks. Waarom? Omdat investeerders eerst een kleine demo willen zien van het spel, voordat ze er geld in stoppen. En om die demo te maken ben ik op zoek naar 2 c++ programmeurs en 2 tekenaars. Een beetje ervaring met games zou een hoop tijd schelen met het maken van een showcase demo en dus eerder geld binnenhalen, waardoor er serieus aan het spel gewerkt kan worden. Als je interesse hebt dan gaat het als volgt. Jullie sturen een mailtje naar mij toe, programmeurs met een kleine uitleg van wat ik van ze kan verwachten en tekenaars met een voorbeeld a.u.b.. Ik neem dan weer contact met jullie op en dan spreken we een keer in het echt of cyberspace af. Ik leg uit wat voor spel ideeën ik heb. We kijken wat haalbaar is en of jullie ideeën hebben. Daarna maken we zo snel mogelijk een showcase demo, dus geen uitgewerkte demo. Gewoon een heel globaal idee van het spel. Dan regel ik (of jullie) investeerders en hopelijk krijgen we dan wat geld om er serieus mee aan de slag te gaan. Ik ben er voor 100% mee bezig en zou graag willen dat jullie dat ook zijn dan. Dus geen quitters a.u.b.. Als je dus interesse hebt mail me dan op youssefkhayali@wanadoo.nl . Bij voorbaat dank.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Advertisement
Guest Anonymous Poster
Laat ik dat is omdraaien, ik verzoek je om is naar www.webuniversal.org te gaan en mij dan is te vertellen of je enige intresse hebt in dit project. Zo ja, wat zou jij dan te bieden hebben? Mogelijk kun je enkele van je ideeen hierin kwijt. Het is namelijk een erg breed project. Kijk ook is naar de screenshots om een beetje te zien welke technolgie we beheersen.

m.v.g. Casper

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Advertisement
×

Important Information

By using GameDev.net, you agree to our community Guidelines, Terms of Use, and Privacy Policy.

We are the game development community.

Whether you are an indie, hobbyist, AAA developer, or just trying to learn, GameDev.net is the place for you to learn, share, and connect with the games industry. Learn more About Us or sign up!

Sign me up!