Jump to content

Login to track your votes!

Image of the Day

4: Adsense

Krzysztof Kęsy @kriskodzi

Poland
[PL] Nagrania z meetupu #owasp z Poznania, który odbył się w zeszłym tygodniu https://t.co/MRQx00JEhI @owasppoland

Description
Developer, Enthusiast of Javascript, WebGL, Node.JS and Web technologies in general. And yes, Games. Working @STXNext