• Advertisement

JakubBure

Member
  • Content count

    2
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

387 Neutral

About JakubBure

  • Rank
    Newbie

Single Status Update

See all updates by JakubBure

  1. Ach jo. Hloupý SAPy. P?ednášky jsou nepoužitelný. Pro? je tak t?žký poskytnout studjiní materiál jinak, než ho prodávat.
  • Advertisement