Jump to content

  • Log In with Google      Sign In   
  • Create Account

Community Status Updates


Photo

Zadziwiające jest jak ludzie uwielbiają Śmierć i Zło. Dzisiaj najważniejszym z "Praw Człowieka" jest prawo do czynienia zła...
Mar 04 2012 04:05 AM