Jump to content

ngoaho91

Member Since 29 Feb 2012
Offline Last Active Jan 29 2015 07:53 PM
tại sao lại cần 10,000 giờ để trở thành bậc thầy về 1 việc gì đó, mà không phải là 1,000 giờ hay là 100,000 giờ? Câu trả lời rất đơn giản. Một khi bạn đã bỏ ra 10,000 giờ để lu... Updated 20 Jun · 0 comments

Community Stats


 • Group Members
 • Active Posts 25
 • Profile Views 3,202
 • Submitted Links 0
 • Member Title Member
 • Age 25 years old
 • Birthday November 13, 1991
 • Gender
  Male Male
 • Location
  vietnam
 • Interests
  RPG, RTS
  Algorithm, AI

Contact Information


257 Prototype

User Tools

Contacts

Latest Visitors